Career

Due to the continuous development of our office we are open to cooperation with young and ambitious engineers.

 

Applications, please contact the following address:

biuro@cadowice.pl

please include the following statement: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883. Powyższa zgoda obejmuje także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłej rekrutacji.”

(I hereby authorize you to process my personal data included in the job offer for the recruitment process in accordance with the Journal of Laws from 29.08.1997, No. 133, item 883 (Dz. U. Nr 133 poz. 883). The above agreement also includes consent to the processing of my personal data for future recruitment)