Firma

Prowadzimy Biuro Konstrukcyjne świadczące usługi komputerowego wspomagania prac inżynierskich (CAE) z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES) oraz usługi projektowania wspomaganego komputerowo (CAD).

Nasze usługi obejmują m.in.:

  • obliczenia mechaniczne (statyka i dynamika), termiczne, termo-mechaniczne, zmęczeniowe, symulacje przepływu CFD,
  • analizy uszkodzeń,
  • optymalizacje konstrukcji,
  • projektowanie CAD,
  • rendering.

Wykwalifikowana kadra specjalistów z wyżej wymienionych dziedzin umożliwia nam także świadczenie usług outsourcingu personalnego.

Ponadto wchodzący w skład naszego zespołu pracownicy naukowi Uczelni Wyższych prowadzą projekty badawcze oraz szkolenia dla konstruktorów z dziedziny projektowania pod kątem wytrzymałości konstrukcji.