Analizy Mechaniczne

Głównym zadaniem obliczeń mechanicznych części i konstrukcji jest określenie właściwości fizyczne takich jak np. wytrzymałość, sztywność, częstotliwość drgań własnych etc.

Zastosowanie obliczeń wspomaganych metodą elementów skończonych obejmuje już wszystkie branże przemysłu oraz sport i medycyn.

Skrzynia

 

Obszar naszej działalności obejmuje:

Obszar naszej działalności obejmuje

 1. Statyczne obliczenia wytrzymałościowe np.:
 • Siła (np. Skrzynie biegów, przekładnie)
 • Ciśnienie (zbiorniki, silniki spalinowe)
 • Montaż (np. sprawdzanie warunków szczelności lub „montowalność”)
 • Przyspieszenie
 1. Obliczenia dynamiczne
 • Analiza modalna (poszukiwanie cz. Rezonansowych)
 • Odpowiedź harmoniczna
 • Analiza losowa (Random) – profil drogi (tworzenie profili)
 • Analiza Transient – impact
 1. Symulacje zjawisk kontaktowych
 • Tarciowych
 • Beztarciowych
 1. Tworzenie modeli materiałowych
 • Liniowe
 • Nieliniowe (np uszczelki piankowe)
 • Plastyczne loading & unloading curve (np uszczelki pod głowicą)
 • Model wzmocnienia (hardening)  isotropiczne i kinematyczne
 1. Optymalizacja
 2. Analiza uszkodzeń
 3. ANALIZA KOMFORTU np. NVH