Analizy CFD

Zastosowanie symulacji CFD umożliwia określenie zachowania się cząstek w płynach, zjawisk wielofazowych, symulacji zbiorników ciśnieniowych, systemów wentylacji i wiele innych.

 

Przeprowadzane przez nas analizy CFD obejmują:

  • Przepływ ciepła
  • Mechanikę płynów
  • Aerodynamikę
  • Zjawiska wielofazowe
  • Spalanie
  • HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning)